logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Prof. dr Petar Marić,  Koordinator projekta WBCInno na UNIBLUniverzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Patre 5
78 000 Banja Luka
Email: bsobl@etfbl.net
bso.etfbl.net

Vanja Todorović, referent u Kancelariji za poslovnu podršku
Bojana Trbić, referent u Kancelariji za poslovnu podršku

Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Patre 5
78 000 Banja Luka
Tel: +387 (0)51 221-871
Email: bsobl@etfbl.net
bso.etfbl.net