logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Nagrade

  1. Nagradno putovanje za prvi tim - posjeta partnerskim institucijama u Austriji, Nemačkoj, Engleskoj ili Španiji
  2. Nagrade preduzeća sponzora
  3. Ulazak u program predinkubacije u okviru ICBL i besplatno korišćenje laboratorija Univerziteta u prvih šest mjeseci transformacije ideje u poslovni poduhvat
  4. Ostale nagrade