logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English


 


[15.07.2015.] Poziv za finale Takmičenja za najbolju studentsku ideju

Izuzetno nam je drago da Vas obavijetimo da se lokalno finale Takmičenja za najbolju studentsku ideju održava 17. jula 2015. godine u Univerzitetskom preduzetničkom centru, Univerzitetski grad (objekat iza zgrade Rektorata), Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, sa početkom u 10:00 časova. U prilogu E-mail-a možete naći Program takmičenja.

 

Takmičenje je pokrenuto u februaru 2015. godine, u okviru projekta WBCInno (http://www.bso.etfbl.net/index.php?pageview=takmicenje). Cilj nam je bio da okupimo mlade ljude, studente i istraživače, te da kod njih razvijemo preduzetnički duh. Kroz obuke za razvoj preduzetničkih vještina u Univerzitetskom preduzetničkom centru Univerziteta u Banjoj Luci i mentorsku modršku Kancelarije za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci 4 tima je razvilo i predalo svoje ideje. Svi timovi će učestvovati na lokalnom finalu u Banjoj Luci.

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci Vas poziva da svojim prisustvom uveličate ovaj, za naše takmičare izuzetno važan, događaj i pružite im svoju podršku.

Očekujemo Vas na finalu! 

 


[17.04.2015.] Selektovane ideje za dalju realizaciju na Takmičenje za najbolju studentsku ideju u okviru WBCInno projekta

 • Miš sa fiksnom bazom i periodom oscilovanja oko vertikalne ose
 • Ja studiram - ja zarađujem
 • MyEarth
 • Pepeljara "otporna" na vjetar
 • Portal i aplikacija za oglašavanje pružanja usluga

 

 


Takmičenje za najbolju studentsku ideju je pokrenuto u okviru WBCInno projekta kao Regionalna inicijativa (Srbija, Bosna i Herzegovina, Crna Gora) i sprovešće se kroz pet lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Novom Sadu, Banjoj Luci, Zenici i Podgorici. Regionlano finale će biti održano u Beogradu.  

Ciljevi takmičenja su:

 • Promovisati preduzetničku kulturu među studentima i istraživačima 
 • Podstaći kreativno mišljenje kod studenata i pomoći im da razviju poslovne ideje
 • Ohrabriti studente i istraživače da osnivaju start-up i spin-off preduzeća
 • Smanjiti rizike kod inovativnih i poslovnih poduhvata kroz obuke i mentoring
 • Razviti i sprovesti pre-inkubacione usluge za nove stanare biznis inkubatora
 • Podstaći transfer i komercijalizaciju istraživačkih rezultata kroz inovacije na tržištu