logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Kalendar

23. februar - 10. april 2015. Prijavljivanje ideja na platformi
10. april 2015. Lista odabranih ideja i timova
13. april - 1. jun 2015. Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja
1. jun - 6. jun 2015. Ocjenjivanje i izbor 6 najboljih ideja
6. jun - 15. jun 2015. Mentorska podrška u pripremi prezentacije za izabrane ideje
Jun 2015. Lokalno finale na Univerzitetu u Banjoj Luci (proglašenje 2 pobjedničke ideje i dodjela nagrada)
Jul - avgust 2015. Nagradno putovanje u inostranstvo za najbolji tim i priprema za regionalno takmičenje
septembar 2015. Regionalno finale (10 pobedničkih timova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore)