logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za građevinsku fiziku i energetsku efikasnost zgrada (Laboratorija)
Arhitektonsko-građevinski fakultet
www:
Home page
email:
info@agfbl.org
 • Mjerenje i analiza fizičkih parametara koji određuju energetsku efikasnost zgrada (omotača) i komfor na radnom mjestu.
 • Opremanje laboratorije.
 • Izrada kataloga termoizolacionih građevinskih materijala.
 • Nastavni proces.
 • Izrada master radova. 
 • Izvođenje naučno-istraživačkih projekata u oblasti energetske efikasnosti zgrada i komfora u radnoj sredini.
 • Objavljivanje naučnih i stručnih radova u časopisima i na konferencijama nacionalnog i internacionalnog značaja.
 • Izrada završnih radova I, II i III ciklusa studija.
 • Unapređenje kvaliteta nastavnog procesa na studijskom programu građevine i arhitekture uz primjenu savremene laboratorijske opreme.
 • Uspostavljanje naučne i stručne saradnje sa relevatnim  institucijama u BiH i regionu.
 • Stvaranje osnova za uključivanje u Evropske projekte.
Prezime i ime email Matična institucija
true Antunović Biljana info@agfbl.org Arhitektonsko-građevinski fakultet
 • Izveden naučno-istraživački projekat: Energetska efikasnost u graditeljstvu u okviru kojeg su razmatrane energetske performanse zgrada Rektorata i Filološkog fakulteta, određen energetski razred i date mjere preporuke njihovog unapređenja.
 • Izmjeren nivo buke i analiziran akustički komfor zaposlenih na Univerzitetu u Banjaluci.
 • Analizirane toplotne karakteristike omotača zgrade Rektorata.
 • Analiziran toplotni komfor zaposlenih na Univerzitetu u Banjaluci na osnovu rezultata sprovedene ankete.
 • Urađena analiza nivoa buke u radnoj sredini u Fondu za zaštitu životne sredine RS.
 • Objavljeni naučni i stručni radovi na skupovima nacionalnog i internacionalnog značaja iz oblasti energetske efikasnosti zgrada i komfora u radnoj sredini.

 

U fazi realizacije su i dva projekta koji se bave komforom zaposlenih i studenata univerzitetskih objekata (vizuelnim, akustičkim, toplotnim, vazdušnim)  kao i energetskom efikasnošću zgrada.

Naziv projekta Tip projekta
Energetska efikasnost u graditeljstvu Nacionalni
Kontakt osoba
email:
info@agfbl.org
www:
visit page
Adresa:
Stepe Stepanovića 77/3 78 000 Banja Luka
Tel:
0038765071970