logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za softverske sisteme (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
ms@etfbl.net
  • Planiranje razvoja računarski baziranih sistema
  • Modelovanje i analiza sistema,
  • Specifikacija sistemskih i softverskih zahtjeva
  • Projektovanje, razvoj, verifikacija, implementacija i održavanje softverskih sistema

Specifično, u fokusu aktivnosti su primjena RAD alata i tehnika, agilne metodologije razvoja softvera, modelom vođen razvoj softvera, aktuelne tehnike programiranja i programske paradigme, moderne softverske arhitekture i koncepti (Web i servisno-orijentisane tehnologije, cloud computing, virtuelizacija, sigurnost itd.).

Prezime i ime email Matična institucija
true Marić Slavko slavko.maric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Banjac Goran goran.banjac@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Brđanin Dražen drazen.brdjanin@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Đurić Zoran zoran.djuric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Joldžić Ognjen ognjen.joldzic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Savić Mihajlo mihajlo.savic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Vuković Dijana dijana.vukovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet

U okviru laboratorije realizovano je više projekata u oblasti softverskih i računarski-baziranih sistema, distriburiranih sistema i GRID računarstva za potrebe institucija, istraživačkih projekata i privrede. Takođe, publikovano je više naučnih radova u oblasti modelom vođenog razvoja softvera, sigurnosti, poslovnih informacionih sistema, Web aplikacija i sistema itd. Članovi laboroatorije su učestvovali i vodili značajne i kompleksne projekte ili segmente projekata realizovanih u okviru drugih institucija, kao što su: Politika i strategija razvoja informacionog društva BiH, modelovanje i analiza sistema i specifikacija softverskih zahtjeva za sistem za izdavanje identifikacionih, putnih i drugih dokumenata na nivou BiH itd.

 

Naziv projekta Tip projekta
FP7 HPSEE, High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities Međunarodni
FP6 SEEGRID Međunarodni
Reconstruction of Study of informatics on BH Universities, TEMPUS projekat Međunarodni
Politika razvoja informacionog društva BiH Nacionalni
Strategija razvoja informacionog društva BiH Nacionalni
CIPS sistem za identifikaciona dokumenta – učešće u projektu (specifikacija za sistem) Nacionalni
Projektovanje, ravoj, implementacija, održavanje Web sajta grada Banja Luka Nacionalni
Pilot projekat za uvođenje PKI u Administartivnu službu grada Banja Luka (ASBL) Projekti sa preduzećima
Internet servisi Administartivne službe grada Banja Luka (ASBL) Projekti sa preduzećima
Poslovno modelovanje sistema za izdavanje viza Nacionalni
Projektni zahtjevi za integralni informacioni sistem Gradske uprave Banja Luka Projekti sa preduzećima
Informacioni sistem Ministarstva za pitanje boraca, žrtava rata i rada Nacionalni
Sistem za podršku vođenja akcionarskih skupština za Telekom Srpske Projekti sa preduzećima
Informacioni sistem preduzeća Krajinalijek: projektovanje, razvoj i implementacija Projekti sa preduzećima
Informacioni sistem preduzeća Banjalučka pivara: projektovanje, razvoj i implementacija Projekti sa preduzećima
Informacioni sistem preduzeća Vetprom: projektovanje, razvoj i implementacija Projekti sa preduzećima
Informacioni sistem preduzeća Jelšingrad-Livnica čelika Banja Luka Projekti sa preduzećima
Kontakt osoba
email:
slavko.maric@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 820