logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Kooperativni trening centar (Centar)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
ctc@unibl.rs
 • Uspostaviti održive veze između univerziteta i preduzeća kroz razvoj novih modela saradnje po ugledu na provjerene uspješne EU modele,
 • Obezbijediti usluge za poboljšanje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, procesa i alata za preduzeća, mala i srednja preduzeća,
 • Pružiti kvalitetan i upotrebljiv istraživački rezultat, koji će pokrenuti finansiranje i redovnu primjenu inovacija u preduzećima,
 • Razviti nove i modernizovati postojeće programe stručnih obuka prema potrebama preduzeća i tržišta rada,
 • Igrati aktivnu ulogu u širenju WBC VMnet mreže,
 • Omogućiti studentima da steknu praktična znanja i vještine u industriji,
 • Stvoriti mogućnosti za uključenje u veći broj međunarodnih projekata.
Prezime i ime email Matična institucija
true Babić Živko zivkobabic@unibl.rs Mašinski fakultet
Borojević Stevo Mašinski fakultet
Golubović Bugarski Valentina valentina.gb@unibl.rs Mašinski fakultet
Lakić Glabočki Gordana gordana.globocki@gmail.com Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Mačkić Tihomir Elektrotehnički fakultet
Sredanović Branislav branislav.sredanovic@unibl.rs Mašinski fakultet
 • Učešće u Tempus projektu: Mreža korisnika virtuelne proizvodnje Zapadnog Balkana - podrška integraciji trougla znanja
 • Realizovane specijalističke obuke
 • Razvoj i implementacija Programa industrijskih stipendija (IFP),
 • Razvoj i implementacija Programa studentske prakse (PPP)
 • Realizovane industrijske prakse u firmama Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije i Srbije
 • Izrada diplomskih radova
 • Simulacije procesa tehnologije plastičnosti
 • Mjerenje i analiza nivoa buke i vibracija
 • Analiza rada brzohodnih rotirajućih mašina
Kontakt osoba
email:
zivkobabic@unibl.rs
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Stepe Stepanovića 71 78000 Banja Luka
Tel:
+38751 433 007; +38765 642 982