logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Institut za agroekologiju i zemljište (Ostalo)
Poljoprivredni fakultet
www:
Home page
email:
zlatan.kovacevic@agrofabl.org

Naučno-istraživački rad odvija se putem programa osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u oblastima agroekologije, nauka o zemljištu, melioracija zemljišta, erozije i konzervacije zemljišta, agrotehnike, primjene mehanizacije u poljoprivredi, proučavanja kvaliteta đubriva, oplemenjivača zemljišta i voda za navodnjavanje, te istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine: zaštite biodiverziteta, zemljišta, vode, ratarskih i povrtarskih biljaka i močvarnih agroekosistema.

Prezime i ime email Matična institucija
true Kovačević Zlatan zlatan.kovacevic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Bojanić Vaso Poljoprivredni fakultet
Marković Mihajlo Poljoprivredni fakultet
Mitrić Siniša Poljoprivredni fakultet
Railić Borislav Poljoprivredni fakultet

Implementacijom i koordinacijom više međunarodnih i domaćih projekata osoblje Instituta je doprinijelo tehnološkom, inovacionom i ukupnom društveno-ekonomskom razvoju.

Značajni su projekti i istraživanja Instituta na teme i oblasti:

  • ekstremnih hidroloških pojava - poplave i suše,
  • određivanje mjera za povećanje efikasnosti navodnjavanja i odvodnjavanja,
  • multidisciplinarni pristup upravljanja vodnim resursima,
  • primjena GIS-a u izradi namjenskih karata,
  • zaštita, korišćenje i uređenje poljoprivrednih zemljišta,
  • razvoj novih tehnoloških postupaka rekultivacije,
  • optimalizacija parametara kvaliteta zemljišta, itd.
Kontakt osoba
email:
zlatan.kovacevic@agrofabl.org
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+38751 330 916