logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Institut za hortikulturu (Ostalo)
Poljoprivredni fakultet
www:
Home page
email:
tatjana.j.cvetkovic@agrofabl.org

Osnovna, razvojna i primijenjena naučna istraživanja iz oblasti hortikulture (voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvjećarstva i ukrasnog bilja, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja), zaštite  hortikulturnih biljaka i biotehnologije hortikulturnih biljaka. Institut se bavi i izradom i revizijom projekata i studija, kao i prenošenjem naučnih i stručnih rezultata u praksu. Jedna od aktivnosti Instituta je i izdavanje naučnih publikacija iz oblast hortikulture. Navedene nastavno-naučne i uslužne djelatnosti realizuju se u sklopu šest laboratorija i dva poligona.

Prezime i ime email Matična institucija
true Jovanović Cvetković Tatjana tatjana.j.cvetkovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Antić Marina marina.antic@griunibl.rs.ba Poljoprivredni fakultet
Cvetković Miljan miljan.cvetkovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Delić Duška duska.delic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Mićić Nikola nikola.micic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Pašalić Boris boris.pasalic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Radoš Ljubomir ljubomir.rados@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Zeljković Svjetlana svjetlana.zeljkovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet

Osnovni rezultati Instituta su:

- analiza cito-genetičkih i cito-histoloških aspekata embriologije u formiranju i realizaciji rodnog potencijala poljoprivrednih biljaka;

- karakterizacija virusa primenom metode (PCR-RFLP, DASI ELISA, elektroforetsko-adsorpciono-imunoenzimska analiza);

- detekcija fitoplazmi dvostrukom lančanom reakcijom polimeraze;

- istraživanja na fitoparazitnim nematodama;

- analiza  morfoloških, fizioloških i biotehnoloških karakteristika ploda poljoprivrednih biljaka, u cilju njihove sortne (genotipske) karakterizacije i privredno biološke standardizacije kao i proučavanje održivosti ploda nakon berbe i tokom skladištenja do neposredne upotrebe.

- uvođenje biljaka u in vitro kulturu, umnožavanje (multiplikacija, pasažiranje) i ukorjenjavanje, kao i utvrđivanje metoda mikropropagacije novih genotipova uz adaptaciju biljnog materijala proizvedenog kulturom in vitro.

Kontakt osoba
email:
tatjana.j.cvetkovic@agrofabl.org
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+38751 330 937