logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Centar za biodiverzitet (Centar)
Institut za genetičke resurse
www:
Home page
email:
marina.antic@griunibl.rs.ba

Ciljevi

 • Očuvanje raznovrsnosti genetičkih resursa za poljoprivredu i hranu u in-situ  i ex situ uslovima,
 • Razvoj republičke banke gena kroz klasične metode karakterizacije i upotrebu molekularnih tehnika za markiranje,
 • Očuvanje i obnavljanje ekosistema izmijenjenog zbog savremene poljoprivredne proizvodnje kroz primjenu principa održivog razvoja,
 • Promovisanje javnosti rada vezano za raspoređivanje nadležnosti i odgovornosti republičkih i lokalnih vlasti, organizacija i institucija koje su uključene u očuvanje i upotrebu genetičkih resursa,
 • Promovisanje veza koje će dovesti do povećanja saradnje na nacionalnom, međudržavnom i međunarodnom nivou,
 • Izrada baza podataka genetičkih resursa sa svim ključnim detaljima,
 • Jačanje javne svijesti o potrebi i značaju očuvanja genetičkih resursa kroz unapređenje obrazovanja na svim nivoima, obuka, te davanja podrške  istraživanju i razvoju.

 

Aktivnosti

 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 • visoko obrazovanje
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • djelatnosti savjetovanja
 • izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Antić Marina marina.antic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Antić Marina marina.antic@griunibl.rs.ba Poljoprivredni fakultet
Cvetković Miljan miljan.cvetkovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Ilić Predrag predrag.ilic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Jovanović Cvetković Tatjana tatjana.j.cvetkovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Kondić Danijela Poljoprivredni fakultet
Pašalić Boris boris.pasalic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Pašalić Nataša natasa.pasalic@griunibl.rs.ba Poljoprivredni fakultet
Pećanac Dragana dragoljupce1@yahoo.com Institut za genetičke resurse
Radun Marina marina.radun@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Stanivuković Sanda sanda.stanivukovic@griunibl.rs.ba Institut za genetičke resurse
Todorović Vida vida.todorovic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet

Centar za biodiverzitet je organizaciona jedinica Instituta za genetičke resurse, Univerziteta u Banjoj Luci i predstavlja jedinicu za koordinaciju sprovođenja Programa očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske i svih ostalih aktivnosti u oblasti očuvanja genetičkih resursa. Republika Srpska sa ovim Programom koji uređuje očuvanje i održivu upotrebu biljnih genetičkih reusrsa, za sada predstavlja jedinstven primjer u okruženju, kada je riječ o pravnoj osnovi za djelatnosti vezane za genetičke resurse. Ovaj program predstavlja krunu rezultata obnovljenih aktivnosti na biljnim genetičkim resursima i pruža osnovu za naučno istraživački rad u ovoj oblasti. 

U sklopu Centra za biodiverzitet, nalazi se Banka biljnih gena Republike Srpske. U njoj je smještena sjemenska kolekcija žitarica, povrća, krmnog, industrijskog i ljekovitog i aromatičnog bilja, u kojoj se trenutno nalazi oko 1 000 prinova na dugoročnom čuvanju. 
Pored sjemenske kolekcije, Banka gena raspolaže i sa dvije poljske kolekcije autohtonih voćaka. Jedna kolekcija je na lokaciji Botaničke bašte Univerziteta u Banjoj Luci sa 299 stabala  od 123 autohtone sorte jabuke i kruške. Druga poljska kolekcija nalazi se u opštini Čajniče sa 205 sadnica (41 sorta) od čega 130 sadnica jabuke (26 sorti) i 75 sadnica kruške (15 sorti).

Kontakt osoba
email:
marina.antic@griunibl.rs.ba
www:
visit page
Adresa:
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 348 080, +38751 348 089