logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za automatiku (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
mbozic@etfbl.net
 • Uspostaviti održive veze između univerziteta i preduzeća kroz razvoj novih modela saradnje po ugledu na provjerene i uspješne EU modele;
 • Obezbijediti usluge za poboljšanje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda;
 • Pružiti kvalitetan i upotrebljiv istraživački rezultat, koji će pokrenuti finansiranje i redovnu primjenu inovacija u preduzećima;
 • Razviti nove i modernizovati postojeće programe stručnih obuka prema potrebama preduzeća i tržišta rada;
 • Igrati aktivnu ulogu u širenju WBC VMnet mreže.
Prezime i ime email Matična institucija
true Božić Milorad milorad.bozic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Đalić Velibor velibor.djalic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Kosic Dino dino.kosic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Krčmar Igor igor.krcmar@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Marić Petar petar.maric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
 • Izrada diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija
 • Realizacija studentskih takmičenja (Hardware&Software)
 • Uspostavljanje 1Gbps konekcije (SEEREN2 projekat) Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci sa GEANT2 mrežom 06.12.2006.
 • Realizovane specijalističke obuke:
  • programiranje PLC-a,
  • projektovanje i programiranje SCADA sistema.
 • Realizovan projekat novih lab: Laboratorija za automatiku, Lab. za robotiku.
 • Realizovano više TEMPUS,  FP7 i projekata finansiranih od strane Vlade RS.

 

Naziv resursa Tip
ROBIX RASCAL MECHANIC SET Oprema
Kontakt osoba
email:
milorad.bozic@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet Patre 5 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 836