logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za digitalnu obradu signala (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
zdenka@etfbl.net

Istraživanje, razvoj i edukacija u oblasti digitalne obrade signala, publikovanje rezultata istraživanja u renomiranim časopisima i konferencijama, te uspostavljanje saradnje sa drugim akademskim zajednicama i privredom. Aktivnosti laboratorije uključuju: razvoj algoritama, arhitektura i sistema za digitalnu obradu signala, implementaciju algoritama za digitalnu obradu signala na različitim platformama kao što su PC, GPU, DSP i FPGA, obradu signala u realnom vremenu, obradu i analizu medicinskih slika, kompresiju radioloških snimaka, radio-frekvencijsku identifikaciju (RFID), automatsko pozicioniranje pomoću RFID tehnologije i računarskog vida, automatsku klasifikaciju pokrivača i načina korišćenja zemljišta na aero-snimcima, fuziju slika, obradu i analizu video signala, prepoznavanje dužice oka, digitalizaciju kulturnog nasljeđa, obradu signala u bio-nano komunikacijama.

Prezime i ime email Matična institucija
true Babić Zdenka zdenka.babic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Avramović Aleksej aleksej.avramovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Risojević Vladimir vladimir.risojevic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Savić Slavica slavica.savic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet

Najvažniji rezultati laboratorije uključuju: nova kola za digitalnu obradu signala, nove algoritme za obradu signala u realnom vremenu, kompresiju radioloških slika, klasifikaciju aero-snimaka, fuziju multifokusiranih slika, analizu histopatoloških slika, nove primjene RFID tehnologije, videokonferencijske sisteme, digitalizaciju kulturnog nasljeđa u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske, razvoj materijala za eUčenje u oblastima djelovanja Laboratorije. Laboratorija djeluje dugi niz godina, tako da je značajno napomenuti da je 1990. godine u saradnji sa fabrikom Rudi Čajavec rezvijen prototip spektrofotometra.

 

Kontakt osoba
email:
zdenka.babic@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet Patre 5 78 000 Banja Luka
Tel:
+387 51 221 846