logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
ICT akademy (Ostalo)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
ms@etfbl.net

Lokalna CISCO akademija je osnovana u julu 2004. godine. Početak nastave je bio u septembru iste godine.

Od septembra 2010. godine na Akademiji se osim CISCO kurseva počinju izvoditi i specijalizovani Linux kursevi pa akademija dobija novi naziv -  ICT Akademija.

Od septembra 2011. godine na Akademiji se po prvi put počela izvoditi edukacija na polju programiranja preko dva kursa programskog jezika Java.

Akademiju je dosad pohađalo više od 500 polaznika sa procentom uspješnosti većim od 90%.

Prezime i ime email Matična institucija
true Marić Slavko slavko.maric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Blatnjak Slobodan Univerzitet u Banjoj Luci
Dejanović Zlatko zlatko.dejanovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Đurašinović Rade Univerzitet u Banjoj Luci
Đurić Zoran zoran.djuric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Joldžić Ognjen ognjen.joldzic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Marić Mladen Univerzitet u Banjoj Luci
Perišić Vladimir Univerzitet u Banjoj Luci
Vuković Dijana dijana.vukovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Kontakt osoba
email:
slavko.maric@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 820