logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za elektroenergetiku (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
pero@etfbl.net
  • Nastava
  • Istraživanja
Prezime i ime email Matična institucija
true Matić Petar pero@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Zeljković Čedomir cedomir.zeljkovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Zubić Siniša sinisa.zubic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
  • Metodi upravljanja asinhronim motorima u režimu slabljenja polja;
  • Metodi upravljanja korisničkom distribuiranom proizvodnjom;
  • Algoritmi distantnih zaštita elektroenergetskih vodova.
Kontakt osoba
email:
pero@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 867