logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za elektroniku (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
zbundalo@etfbl.net

Osnovni ciljevi i aktivnosti su vezani za istraživanje, projektovanje i praktičnu realizaciju različitih tipova elektronskih kola, uređaja i sistema, namijenjenih za raznovrsne primjene. Poseban naglasak je na istraživanju i projektovanju digitalnih elektronskih kola i sistema, ugrađenih sistema, mikroprocesorski i mikrokontrolerski baziranih sistema specijalizovanih namjena. Značajne aktivnosti su usmjerene na istraživanje i primjenu CMOS tehnologija i kola, digitalnih kola i sistema sa više logičkih nivoa, programabilnih logičkih struktura, bežičnih senzorskih mreža, LED tehnologija za rasvjetu i informisanje, metoda i postupaka za smanjenje potrošnje energije, industrijskih mreža, obnovljivih izvora energije, energetske i industrijske elektronike, biomedicinskih uređaja i sistema. Istraživanja se realizuju i u oblasti analognih elektronskih kola i sistema, te mikroelektronskih i nanoelektronskih tehnologija.      

Prezime i ime email Matična institucija
true Bundalo Zlatko zlatko.bundalo@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Blanuša Branko branko.blanusa@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Dokić Branko branko.dokic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Pešić Brđanin Tatjana tatjanapb@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Softić Ferid ferid.softic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet

Rezultati dosadašnjih aktivnosti obuhvataju:

- više stotina naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima i na takvim konferencijama,

- više desetina projekata realizovanih za potrebe različitih institucija, ustanova i preduzeća,

- više novih proizvoda,

- veći broj novih i originalnih rješenja elektronskih kola i sistema, metoda i postupaka za projektovanje, analizu, sintezu i optimizaciju u elektronskim tehnologijama, kolima i sistemima.

Kontakt osoba
email:
zlatko.bundalo@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 825