logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za sigurnost računarskih sistema (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
zoran.djuric@etfbl.net
  • Projektivanje, razvoj i implementacija rješenja iz domena računarske sigurnosti,
  • Testiranje sigurnosti računarskih sistema, prvenstveno aplikacija , računarskih mreža i servisa,
  • Projektovanje sigurnosnih protokola i verifikacija sigurnosnih zahtjeva

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Đurić Zoran zoran.djuric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Joldžić Ognjen ognjen.joldzic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Marić Slavko slavko.maric@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Vuković Dijana dijana.vukovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet

U okviru laboratorije realizovano je više projekata u oblasti sigurnosti računarskih sistema, te je publikovano više naučnih radova iz ove oblasti. Članovi laboroatorije su učestvovali i vodili značajne i kompleksne projekte ili segmente projekata realizovanih u okviru drugih institucija.

Kontakt osoba
email:
zoran.djuric@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Tel:
+387 51 221 820