logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Institut sporta (Ostalo)
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
www:
Home page
email:
milenkobl@gmail.com
  • Istraživanja u prostoru reakcije ljudskog organizma na fizičku aktivnost i njegove adaptacije.
  • Unapređenje naučno-istraživačkog rada na FFViS i drugim fakultetima koji iskažu potrebu za provođenje istraživanja u oblasti fiziologije sporta
  • Poboljšanje naučne podrške fakulteta sportskoj praksi ( sportski klubovi, fitnes centri, škole i td.)
  • Konkurentnost naših naučnih radova  u referentnim međunarodnim i domaćim publikacijama
  • Razmjenu informacija između fakulteta i drugih institucija (medicinske ustanove, razne državne institucije)
  • Podizanje kvaliteta nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta  
Prezime i ime email Matična institucija
true Vojvodić Milenko milenkobl@gmail.com Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Jakovljević Aleksandar jakab@teol.net Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Kontakt osoba
email:
milenkobl@gmail.com
www:
visit page
Adresa:
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A 78000 Banja Luka
Tel:
+38765 750 967