logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj (Ostalo)
Poljoprivredni fakultet
www:
Home page
email:
zeljko.vasko@agrofabl.org

Naučno-istraživačka djelatnost: istraživanja u oblastima agrarne politike, ruralnog razvoja, konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i drugih područja, učinila su Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj prepoznatljivim u široj javnosti, te rezultirale u publikaciji značajnih strateških programa, knjiga, monografija, stručnih i naučnih radova. Projektne aktivnosti: Institut je do danas implementirao preko 20 projekata podržanih od strane Ministarstva nauke i tehnologije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkih agencija i drugih istraživačkih instituta u zemlji i inostranstvu s kojima Institut ima partnersku saradnju. Uslužne aktivnosti: Institut za ekonomiku poljoprivrede je do sada realizovao značajne projekte i programe za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i jedan je od stalnih partnera ovog ministarstva u kreiranju aktuelne agrarne politike, te politike ruralnog razvoja.

Prezime i ime email Matična institucija
true Vaško Željko zeljko.vasko@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet
Mirjanić Stevo stevo.mirjanic@agrofabl.org Poljoprivredni fakultet

Među najznačajnijim rezultatima se izdvajaju realizacija projekata: Western Balkan Rural Extension Network trough Curricum Reform, 2009-2012, TEMPUS program; Priprema IPARD sektorskih analiza u BiH, 2011-2012, FAO; Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj, 2011, MPŠV RS; Strateški plan ruralnog razvoja Republike Srpske, 2009, MPŠV RS;           Utvrđivanje nivoa ekonomske efikasnosti poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj; MNIT RS; Analiza socio- ekonomskih indikatora razvoja ruralnih područja Republike Srpske, 2008-2009, MNIT RS; Ekonomska valorizacija organizaciono- tehnoloških rješenja u proizvodnji i prometu poljoprivrednih proizvoda, 2008, MNIT RS; Uvođenje novog modela subvencija, zaštite i finansiranja poljoprivrede RS, 2007, MPŠV RS.

Kontakt osoba
email:
zeljko.vasko@agrofabl.org
www:
visit page
Adresa:
Poljoprivredni fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka
Tel:
+38751 330 929