logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Laboratorija za opštu elektrotehniku (Laboratorija)
Elektrotehnički fakultet
www:
Home page
email:
zdenka@etfbl.net
  • Edukacija
  • Istraživanje i razvoj u oblasti opšte elektrotehnike
  • Publikovanje rezultata istraživanja u renomiranim časopisima i konferencijama
  • Uspostavljanje saradnje sa drugim akademskim zajednicama i privredom.
  • Istraživanje u oblasti primjene RFID tehnologije,
  • Razvoj i implementacija algoritama na različitim platformama kao što su PC, GPU,  

       DSP i FPGA

  • Primjena softverskih i IT rješenja u mjernim sistemima.
Prezime i ime email Matična institucija
true Avramović Aleksej aleksej.avramovic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Babić Zdenka zdenka.babic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Bajić Milorad milb@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Risojević Vladimir vladimir.risojevic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
Savić Slavica slavica.savic@etfbl.net Elektrotehnički fakultet
  • Nove primjene RFID tehnologije;
  • Razvoj materijala za eUčenje u oblastima djelovanja Katedre.
Kontakt osoba
email:
aleksej.avramovic@etfbl.net
www:
visit page
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Tel:
+387 51 221 846