logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Antunović Biljana
email:
www:
Adresa:
Stepe Stepanovića 77/3 78 000 Banja Luka
Tel:
0038765071970