logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Bundalo Zlatko
email:
www:
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 825