logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Dejanović Ratko
email:
www:
Adresa:
Elektrotehniočki fakultet, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 221 820