logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Đurić Zoran
email:
www:
Adresa:
Elektrotehnički fakultet, Patre 5, 78 000 Banja Luka
Tel:
+387 51 221 820