logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Vojvodić Milenko
email:
www:
Adresa:
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A 78000 Banja Luka
Tel:
+38765 750 967