logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Babić Živko
email:
www:
Adresa:
Mašinski fakultet Stepe Stepanovića 71 78000 Banja Luka
Tel:
+38751 433 007; +38765 642 982