logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Latinović Tihomir
email:
www:
Adresa:
Tihomir Latinović, Vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka
Tel:
+38765 530 723