logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Vaško Željko
email:
www:
Adresa:
Poljoprivredni fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka
Tel:
+38751 330 929