logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Babić Zdenka
email:
www:
Adresa:
Elektrotehnički fakultet Patre 5 78 000 Banja Luka
Tel:
+387 51 221 846