logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Antić Marina
email:
www:
Adresa:
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka
Tel:
+38751 348 080, +38751 348 089