logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English

Istraživači

Page: First Prev Next Last
Prezime i ime Matična institucija Entiteti
Antić Marina Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Centar za biodiverzitet
Centar za održivo korišćenje
Antić Marina Institut za genetičke resurse Centar za biodiverzitet
Antunović Biljana Arhitektonsko-građevinski fakultet Laboratorija za građevinsku fiziku i energetsku efikasnost zgrada
Avramović Aleksej Elektrotehnički fakultet Laboratorija za digitalnu obradu signala
Laboratorija za opštu elektrotehniku
Babić Zdenka Elektrotehnički fakultet Laboratorija za opštu elektrotehniku
Laboratorija za digitalnu obradu signala
Babić Živko Mašinski fakultet Kooperativni trening centar
Bajić Milorad Elektrotehnički fakultet Laboratorija za opštu elektrotehniku
Banjac Goran Elektrotehnički fakultet Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za softverske sisteme
Blanuša Branko Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroniku
Blatnjak Slobodan Univerzitet u Banjoj Luci ICT akademy
Bodružić Sunčica Institut za genetičke resurse Centar za održivo korišćenje
Bojanić Vaso Poljoprivredni fakultet Institut za agroekologiju i zemljište
Borojević Stevo Mašinski fakultet Kooperativni trening centar
Božić Milorad Elektrotehnički fakultet Laboratorija za automatiku
Brđanin Dražen Elektrotehnički fakultet Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za softverske sisteme
Bundalo Zlatko Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroniku
Cvetković Miljan Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Centar za biodiverzitet
Dardić Mile Poljoprivredni fakultet Institut za ratarstvo
Davidović Jelena Institut za genetičke resurse Centar za održivo korišćenje
Dejanović Ratko Elektrotehnički fakultet Laboratorija za računarske mreže
Dejanović Zlatko Elektrotehnički fakultet ICT akademy
Delić Duška Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Dokić Branko Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroniku
Došenović Ljiljana Univerzitet u Banjoj Luci Centar za održivo korišćenje
Drinić Milanka Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Đalić Velibor Elektrotehnički fakultet Laboratorija za automatiku
Đurašinović Rade Univerzitet u Banjoj Luci ICT akademy
Đurić Branko Poljoprivredni fakultet Institut za ratarstvo
Đurić Gordana Poljoprivredni fakultet Centar za održivo korišćenje
Đurić Zoran Elektrotehnički fakultet ICT akademy
Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za softverske sisteme
Laboratorija za sigurnost računarskih sistema
Erić Živojin Univerzitet u Banjoj Luci Centar za održivo korišćenje
Golubović Bugarski Valentina Mašinski fakultet Kooperativni trening centar
Govedar Zoran Univerzitet u Banjoj Luci Centar za održivo korišćenje
Ilić Predrag Institut za genetičke resurse Centar za biodiverzitet
Centar za održivo korišćenje
Jakovljević Aleksandar Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Institut sporta
Joldžić Ognjen Elektrotehnički fakultet ICT akademy
Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za sigurnost računarskih sistema
Laboratorija za softverske sisteme
Jotanović Stoja Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Jovanović Cvetković Tatjana Poljoprivredni fakultet Centar za biodiverzitet
Institut za hortikulturu
Komljenović Ilija Poljoprivredni fakultet Institut za ratarstvo
Kondić Danijela Poljoprivredni fakultet Institut za ratarstvo
Centar za biodiverzitet
Kosic Dino Elektrotehnički fakultet Laboratorija za automatiku
Kovačević Zlatan Poljoprivredni fakultet Institut za agroekologiju i zemljište
Kralj Aleksandar Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Krčmar Igor Elektrotehnički fakultet Laboratorija za automatiku
Lakić Glabočki Gordana Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kooperativni trening centar
Latinović Tihomir Mašinski fakultet Laboratorija za inteligentne sisteme
Mačkić Tihomir Elektrotehnički fakultet Kooperativni trening centar
Marić Mladen Univerzitet u Banjoj Luci ICT akademy
Marić Petar Elektrotehnički fakultet Laboratorija za automatiku
Marić Slavko Elektrotehnički fakultet Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za sigurnost računarskih sistema
ICT akademy
Laboratorija za softverske sisteme
Marković Mihajlo Poljoprivredni fakultet Institut za agroekologiju i zemljište
Mataruga Milan Univerzitet u Banjoj Luci Centar za održivo korišćenje
Matarugić Dragutin Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Matić Petar Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroenergetiku
Mićić Nikola Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Mikavica Dragan Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Mirjanić Goran Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Mirjanić Stevo Poljoprivredni fakultet Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj
Mitrić Siniša Poljoprivredni fakultet Institut za agroekologiju i zemljište
Pašalić Boris Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Centar za biodiverzitet
Pašalić Nataša Poljoprivredni fakultet Centar za biodiverzitet
Centar za održivo korišćenje
Pećanac Dragana Institut za genetičke resurse Centar za biodiverzitet
Perišić Vladimir Univerzitet u Banjoj Luci ICT akademy
Pešić Brđanin Tatjana Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroniku
Radić Vojo Poljoprivredni fakultet Institut za ratarstvo
Radoš Ljubomir Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Radun Marina Institut za genetičke resurse Centar za biodiverzitet
Railić Borislav Poljoprivredni fakultet Institut za agroekologiju i zemljište
Risojević Vladimir Elektrotehnički fakultet Laboratorija za digitalnu obradu signala
Laboratorija za opštu elektrotehniku
Rogić Biljana Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Savić Đorđe Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Savić Mihajlo Elektrotehnički fakultet Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za softverske sisteme
Savić Nebojša Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Savić Slavica Elektrotehnički fakultet Laboratorija za digitalnu obradu signala
Laboratorija za opštu elektrotehniku
Softić Ferid Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroniku
Sredanović Branislav Mašinski fakultet Kooperativni trening centar
Stanivuković Sanda Institut za genetičke resurse Centar za biodiverzitet
Centar za održivo korišćenje
Todorović Vida Poljoprivredni fakultet Centar za biodiverzitet
Trbić Goran Univerzitet u Banjoj Luci Centar za održivo korišćenje
Vaško Željko Poljoprivredni fakultet Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj
Važić Božo Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Vekić Marinko Poljoprivredni fakultet Institut za stočarstvo
Vojvodić Milenko Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Institut sporta
Vuković Dijana Elektrotehnički fakultet ICT akademy
Laboratorija za računarske mreže
Laboratorija za sigurnost računarskih sistema
Laboratorija za softverske sisteme
Zeljković Čedomir Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroenergetiku
Zeljković Svjetlana Poljoprivredni fakultet Institut za hortikulturu
Zubić Siniša Elektrotehnički fakultet Laboratorija za elektroenergetiku