logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Obuka „Web servisi, sigurnost Web aplikacija i Web servisa, PKI“ za Agenciju za državnu upravu
Projekti sa preduzećima