logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Pilot projekat za uvođenje PKI u Administartivnu službu grada Banja Luka (ASBL)
Projekti sa preduzećima