logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
COST action FA 0807: Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems.
Međunarodni