logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Informacioni sistem preduzeća Banjalučka pivara: projektovanje, razvoj i implementacija
Projekti sa preduzećima