logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Program posebnog nadzora nad prisustvom krompirovih nematoda Globodera rostochiensis i Globodera pallida
Nacionalni