logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Genotipske specifičnosti rasta i razvoja korjena različitih podloga jabuke u uslovima pseudoglejnih zemljišta
Nacionalni