logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Sakupljanje podataka o autohtonim sortama vinove loze (Vitis vinifera L.) kao podrška upravljanju nacionalnim kolekcijama vinove loze
Nacionalni