logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Mikrosporogeneza, mikrogametogeneza i klijavost polena Castanea sativa Mill. u asocijacijama Fago castanetum i Querco castanetum u regionu Potkozarja
Nacionalni