logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Genotipske specifičnosti biohemijsko-fizioloških parametara plodova kruške u zavisnosti od pozicije i ekspozicije ploda na stablu.
Nacionalni