logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
FP6:”Sava River Basin: Sustainable Use, Management and Protection of Resources” No. INCO-CT-2004-509160 (SARIB).
Međunarodni