logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Idejni projekat informatičkog povezivanja mjesnih kancelarija Gradske uprave sa centralnim sistemom, za Gradsku upravu grada Banjaluka
Projekti sa preduzećima