logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
„Sistem za prikupljanje, skladištenje, prikazivanje i obradu podataka meteoroloških stanica za GRID – METSTARS“
Nacionalni