logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
204625-EM-1-2011-1-SE-ERA MUNDUS-EMA21 "EUROWEB: European Research and education collaboration with Western Balkans"
Međunarodni