logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Razvoj i implementacija tehnika za smanjenje potrošnje u programskim jezicima za projektovanje hardvera
Nacionalni