logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Razvoj tehnologije i testiranje fotonaponskih solarnih sistema sa povećanim stepenom efikasnosti
Nacionalni