logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Poboljšanje efikasnosti napajanja kod karakterističnih tipova potrošača u Republici Srpskoj
Nacionalni