logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Istraživanje, projektovanje i primjena mikroprocesorski upravljanih sistema za poboljšavanje energetske efikasnosti u inteligentnim građevinskim objektima
Nacionalni