logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Razvoj i implementacija mikroprocesorski upravljanih sistema LED rasvjete i LED sistema za signalizaciju i informisanje
Nacionalni