logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Banjoj Luci

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Banjoj Luci

UNIBL tempus
Srpski English
Projektovanje i implementacija mikroprocesorskog sistema za automatsko mjerenje, očitavanje i upravljanje električnih brojila
Nacionalni